30/03/2023

செய்திகளை எமக்கு அனுப்ப

உங்கள் பிரதேசத்தில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகள், செய்திகள் சம்பவங்கள் எவையாக இருப்பினும் எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள். அவற்றை நாம் உடனுக்குடன் எமது இணையத்தளத்தில் பிரசுரிப்போம்.

 

இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு செய்திகளை அனுப்பவும்.

Email Address :- Perikaitamil@gmail.com